Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

>
Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için www.cruiseplanet.com.tr adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından sunulan gemi yolculuğu hizmetleri, çağrı merkezi rezervasyon işlemleri süreçlerinde işlenen “kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Çeşitli kanallardan (online, telefon, e-mail, ofis satış vb.) müşterilerimize gemi yolculuğu, tur, diğer etkinlikler kapsamında hizmetlerimizin sunulabilmesi, 
 • Gerekli hizmetlerin verilebilmesi amacıyla operasyonel işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Rezervasyon, bilet teslimi gibi satış sürecinin ana operasyonlarının yönetimi ile bu konularda telefon, whatsapp, sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden müşterilerimize bilgi iletilebilmesi,
 • Tüketici hukuku, elektronik ticaret hukuku, seyahat acentaları hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Sosyal medya, e-mail, telefon, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları, yüz yüze gibi iletişim araçları vasıtasıyla satış öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, müşteri adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
 • Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm hizmet geçmişi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
 • Çağrı merkezi süreçlerinde ses kayıtlarına gerekli durumlarda ulaşılabilmesi amacı ile çalışılan santral sağlayıcı şirketler,
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler;
 • Hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin kayıtlarının tutulabilmesi, gerekli önlem ve tetkiklerin sağlanabilmesi, iletişim kurulabilmesi ve zorunlu tüm işlemlerin yapılabilmesi için gemi şirketi, havayolu şirketi vb. tedarikçilerimiz,
 • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, online mesajlaşma portalları, sosyal medya, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları, telefon ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı ve ofisimizde yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, e, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama www.cruiseplanet.com.tr adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “19 Mayıs Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak No:1/15 Şişli İstanbul” adresine yazılı olarak veya “[email protected]” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

Seyahatiniz burada başlıyor.

Haber bültenimize kayıt olarak tekliflerimi öncelikli olarak alın

Bizi Arayın

Bize Ulaşın

Whatsapp

Bize Ulaşın